Prihlásenie Odhlásenie
Neprihlásený
SKUPINA A,B
SKUPINA C,D,T
partneri
www.AutoDielyOnline24.sk
ceny venoval
Driving Academy

reklama

reklama

odporúčame

iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Sú testy na vašej stránke originálne testy ako na skúškach v autoškole?

Áno. Jedná sa o najnovšie originálne oficiálne autoškola testy ako na záverečných skúškach v autoškole.

Testy 01-35 sú určené pre skupiny: AM, A1, A2, A, B1, B, BE
Testy 36-60 sú určené pre skupiny: C, D, T

Správnosť otázok a odpovedí je garantovaná a všetky otázky i odpovede zodpovedajú aktuálnemu zneniu platného zákona o cestnej premávke a prislúchajúcim vyhláškam.

Menili sa oficiálne autoškola testy v súvislosti s novelizáciou zákona platnou od 1.11.2011?

Áno. V súvislosti so zmenou legislatívy o cestnej premávke účinnej od 1.11.2011 sa menili koncom apríla 2012 aj oficiálne záverečné skúšobné testy z pravidiel cestnej premávky. Naši návštevníci tak majú tieto aktualizované testy k dispozícii v on-line podobe ako prví na slovenskom internete.

Tieto testy sú aktuálne platné záverečné testy na autoškolu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C, D, T.

Aký je minimálny počet bodov v teste?

Pre úspešné zvládnutie testu musíte dosiahnuť minimálne 50 bodov z celkového počtu 55 bodov. Platí pre skúšky na skupinu AM, A1, A2, A, B1, B, BE. Pre ostatné skupiny je minimálny počet bodov vyšší.

Sú na skúškach otázky z konštrukcie vozidla?

Áno i nie. Záleží to od konkrétneho skúšajúceho policajta. Raz sa môže na otázky z konštrukcie pýtať všetkých, inokedy nikoho. Ale nemusíte sa obávať žiadnych otázok typu princíp fungovania spaľovacieho motora a podobných konštrukčne technických záležitostí, tie boli zo skúšok vypustené. Skúšajúci policajt sa pýta len otázky všeobecného charakteru, ktoré by mal ovládať každý. Napr. na čo slúžia brzdy (spomalenie / zastavenie vozidla), na čo slúži prevodovka (radenie rýchlostí, príp. brzdenie motorom), na čo slúžia pneumatiky (udržujú vozidlo v stope, tlmia nerovnosti vozovky) a tak podobne...

Je rozdiel medzi testami pre skupinu B a C?

Áno. V testoch sú nepatrné rozdiely v jednobodových otázkach, týkajúcich sa napr. povolených hmotností a pod.

Prečo je v otázkach so zastavením vždy iná správna odpoveď?

Je potrebné rozlišovať medzi dvoma termínmi:

  1. „Zastavenie” - uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu.
  2. „Zastavenie vozidla” - prerušenie jazdy motorového vozidla z dôvodu nezávislého od vôle vodiča.
  3. „Státie” - uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie = zaparkovanie vozidla.

Nie je to to isté!


 


Myslím si, že v teste 30 otázka 21. je značka:
Vyhradené parkovisko

POZOR! Nový názov značky
podľa Vyhlášky 9/2009 znie:

(IP 16) Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím.

V teste 12, v otázke 24 je podľa mňa chyba. Prednosť má predsa vodič modrého auta na kruhovom objazde.

Kruhový objazd je kríženie ciest ako každé iné, ak nie je dopravnou značkou upravená prednosť jazdy, platí pravidlo pravej ruky.
 
Pre porovnanie:


Test 12, otázka 24


Test 27, otázka 24

Aké sú to vozidlá kategórie L1e?

Tu nájdete podrobný zoznam kategórií vozidiel.

Myslím, že som v testoch našiel chybu.

Jedná sa o najnovšie originálne oficiálne autoškola testy ako na záverečných skúškach v autoškole. Správnosť otázok a odpovedí je garantovaná a všetky otázky i odpovede zodpovedajú zneniu aktuálne platného zákona o cestnej premávke a prislúchajúcim vyhláškam. Ak napriek tomu máte pochybnosti o niektorej otázke kľudne nám napíšte, otázku prekontrolujeme, nejasnosti vysvetlíme...

Ako sa zaregistrujem na vašej stránke?

Registrácia nie je potrebná. Túto funkciu pripravujeme do budúcna a dizajn stránky s ňou už počíta.

Môžme si pridať odkaz na testy na našu stránku?

Samozrejme. Budeme radi. ;) Môžete použiť aj jeden z našich bannerov.


Vaša otázka nie je medzi uvedenými? Neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo facebooku.