Prihlásenie Odhlásenie
Neprihlásený
SKUPINA A,B
SKUPINA C,D,T
partneri
www.AutoDielyOnline24.sk
ceny venoval
Driving Academy

reklama

reklama

odporúčame

iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

PROVÍZIE Z REKLAMY

Za každého sprostredkovaného inzerenta
vás odmeníme!

Poznáte potenciálneho inzerenta (spoločnosť alebo súkromnú osobu), záujemcu o prenájom reklamnej plochy na stránke Testynavodicak.sk? Odporúčajte mu tieto stránky a v prípade podpísania zmluvy s inzerentom vám vyplatíme províziu 20% z predmetnej zmluvnej ceny za prenájom reklamného priestoru od konkrétneho sprostredkovaného inzerenta (objednávateľa).

Podmienkou vyplatenia provízie je uhradenie zazmluvnenej ceny reklamy poskytovateľovi reklamého priestoru zo strany objednávateľa reklamného priestoru (inzerenta) a uvedenie vášho mena a priezviska, adresy a rodného čísla v kolónke “Sprostredkovateľ” na zmluve o prenájme reklamného priestoru uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom. Ak objednávateľ (inzerent) poskytovateľovi neuhradí zazmluvnenú cenu za prenájom reklamného priestoru, alebo neuvedie v zmluve žiadneho sprostredkovateľa, nárok na vyplatenie provízie nevzniká, aj keby v skutočnosti k takémuto sprostredkovaniu došlo.

V prípade dodržania horeuvedených podmienok, sprostredkovateľovi poskytovateľ vyplatí províziu za sprostredkovanie reklamy prevodom na jeho účet do 15 dní od vykonania úhrady zo strany objednávateľa poskytovateľovi reklamných služieb.

Ak sa poskytovateľ s objednávateľom dohodnú na plnení zmluvnej ceny za prenájom reklamného priestoru formou tovaru, bude sprostredkovateľovi poskytnutý tovar v hodnote dohodnutej provízie, svoj nárok si bude sprostredkovateľ uplatňovať u objednávateľa.