Vyhodnocujem test ...
TESTYNAVODICAK.SK EST. MMIX
CELKOM TESTOV:

Aktivácia predplatenej služby

Registrácia / aktivácia služby

Online výuka Autoškola Testy Plus+ na 30 dní

Odošlite registračnú SMS s textom: VODICAK PLUS30 na číslo: 8866
Cena služby je 2,80 € na 30 dní.

(Pozn. text registračnej SMS musí byť presne v tvare: VODICAK medzera PLUS30
Inak systém službu nerozpozná a predplatné služby nezaregistruje!)

Online výuka Autoškola Testy Plus+ na 7 dní

Odošlite registračnú SMS s textom: VODICAK PLUS7 na číslo: 8866
Cena služby je 1,30 € na 7 dní.

(Pozn. text registračnej SMS musí byť presne v tvare: VODICAK medzera PLUS7.
Inak systém službu nerozpozná a predplatné služby nezaregistruje!)

Potvrdenie registrácie a vygenerovanie prístupového hesla

Po odoslaní registračnej SMS vám do niekoľkých sekúnd príde odpoveď s potvrdením o platbe a s prístupovým heslom, ktoré použijete na prihlásenie.

V prípade neúspešnej registrácie (platby), napr. z dôvodu nedostatočnej výšky kreditu na SIM karte a pod., vám príde bezplatná SMS s informáciou, že sa platbu nepodarilo zrealizovať.

Prihlásenie sa do predplatenej služby

Pre prihlásenie sa použite číslo mobilu, z ktorého ste odoslali registračnú SMS a heslo, ktoré ste dostali v odpovedi na registračnú SMS.

Číslo telefónu a heslo zadáte do prihlasovacieho formulára a kliknete na tlačidlo "PRIHLÁSIŤ" .

Číslo vášho mobilného telefónu slúži ako váš unikátny prihlasovací identifikátor.

Po prihlásení sa vyplňte svoj profil.

Predĺženie predplatného obdobia služby

Predplatné obdobie služby sa automaticky obnovuje 2 hodiny pred jeho vypršaním.

Napr. pri službe Online výuka Autoškola Testy Plus+ na 7 dní sa predplatné automaticky predĺži na siedmy deň (2 hodiny pred vypršaním predplatného) o ďalších 7 dní za cenu 1,30 EUR.

24 hodín pred automatickým predĺžením služby vám príde bezplatná informačná SMS o tom, že vám bude predplatné za službu automaticky predĺžené o rovnaké obdobie a za rovnakú cenu.

Ak sa nepodarí predplatné za službu automaticky predĺžiť (napr. z dôvodu nedostatočnej výšky kreditu na SIM karte alebo z dôvodu inej technickej príčiny) systém zopakuje pokus o obnovenie služby ešte 2x s odstupom niekoľkých minút. Pokiaľ aj tretí pokus o automatické predĺženie predplatného zlyhá, služba automaticky expiruje po skončení pôvodného predplatného obdobia. Službu je možné obnoviť manuálne opätovným zaslaním SMS s textom napr. VODICAK PLUS7 na číslo 8866.

Zrušenie predplatenia služby

Automatické obnovenie predplatného za službu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním bezplatnej SMS s textom:
VODICAK NAZOVSLUZBY STOP  na číslo: 8866.

Napríklad zaslaním SMS s textom: VODICAK PLUS30 STOP  na číslo: 8866

(Pozn. text deaktivačnej SMS musí byť presne v tvare: VODICAK medzera PLUS30 medzera STOP
Inak systém službu nerozpozná a nezruší!)

Služba bude po odoslaní deaktivačnej SMS v tvare VODICAK NAZOVSLUZBY STOP na číslo 8866 aktívna až do skončenia jej aktuálneho predplatného obdobia. Predplatné za službu nebude po jeho skončení automaticky obnovené a služba bude deaktivovaná. Naďalej sa však budete môcť prihlásiť do svojho profilu, prezerať si svoje osobné štatistiky a pod.

Službu je možné znova aktivovať aj po zrušení automatického obnovovania predplatného (resp. po expirácii služby) a to manuálne opätovným zaslaním SMS s textom napr. VODICAK PLUS30 na číslo 8866.

TESTYNAVODICAK.SK V3.1.4 BUILD 221228. - LEGISLATÍVA V202301