Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

Predplatné služby cez SMS

Predplatné služby zaslaním SMS

Aktivácia služby Testynavodicak.sk Plus+

Predplatné služby Testynavodicak.sk Plus+ aktivujete na 14 dní za cenu 2,90 € zaslaním SMS v tvare:

VODICAK PLUS

na číslo

8866

Cena služby je 2,90 EUR na prvých 14 dní (7 dní predplatné + 7 dní zdarma). Po uplynutí 14 dní sa predplatné služby automaticky obnoví za cenu 2,90 EUR na ďalších 7 dní, až dokiaľ nie je zrušené.
Po aktivácii služby môžete predplatné kedykoľvek zrušiť zaslaním bezplatnej SMS s textom:
VODICAK PLUS STOP na číslo 8866.
Uvedené ceny spätnej SMS sú vrátane DPH. Platí pre SMS odoslané z územia SR v sieťach všetkých mobilných operátorov. Cenník platný od 17.4.2024. SMS platby zabezpečuje Platbamobilom.sk.

Potvrdenie aktivácie/registrácie a vygenerovanie prístupového hesla

Po odoslaní aktivačnej/registračnej SMS vám do niekoľkých sekúnd príde odpoveď s potvrdením o platbe a s prístupovým heslom, ktoré použijete na prihlásenie do web aplikácie.

V prípade neúspešnej aktivácie (platby), napr. z dôvodu nedostatočnej výšky kreditu na SIM karte a pod., vám príde bezplatná SMS s informáciou, že sa platbu nepodarilo zrealizovať.

Pokiaľ nedostanete SMS s potvrdením o platbe a ani bezplatnú informačnú SMS, môžete mať blokované odosielanie SMS správ na spoplatnené čísla. Napr. firemné telefóny majú túto funkciu zablokovanú u operátora. V takomto prípade skúste odoslať SMS z iného súkromného telefónu (napr. v rámci rodiny), alebo si aktivujte predplatné služby zakúpením poukazu.

Prihlásenie sa do predplatenej služby

Pre prihlásenie sa použite číslo mobilu, z ktorého ste odoslali registračnú SMS a heslo, ktoré ste dostali v odpovedi na registračnú SMS.

Číslo telefónu a heslo zadáte do prihlasovacieho formulára v hornej časti obrazovky a kliknete na

Číslo vášho mobilného telefónu slúži ako váš unikátny prihlasovací identifikátor.

Po prihlásení sa vyplňte svoj profil.

Predĺženie predplatného obdobia služby

Predplatné obdobie služby sa automaticky obnovuje 2 hodiny pred jeho vypršaním.

24 hodín pred automatickým predĺžením služby vám príde bezplatná informačná SMS o tom, že vám bude predplatné za službu automaticky predĺžené o rovnaké obdobie a za rovnakú cenu, za ktorú ste si službu aktivovali.

Ak sa nepodarí predplatné za službu automaticky predĺžiť (napr. z dôvodu nedostatočnej výšky kreditu na SIM karte alebo z dôvodu inej technickej príčiny) systém zopakuje pokus o obnovenie služby ešte 2x s odstupom niekoľkých minút. Pokiaľ aj tretí pokus o automatické predĺženie predplatného zlyhá, služba automaticky expiruje po skončení pôvodného predplatného obdobia. Službu je možné obnoviť manuálne opätovným zaslaním SMS s textom VODICAK PLUS na číslo 8866.

Zrušenie predplatného služby

Automatické obnovenie predplatného za službu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním bezplatnej SMS s textom:
VODICAK PLUS STOP  na číslo: 8866.

Text deaktivačnej SMS musí byť presne v tvare:
VODICAK medzera PLUS medzera STOP
Inak systém službu nerozpozná a nezruší!

Dôležité upozornenie
Ak máte aktivovanú niektorú zo starších služieb PLUS7 alebo PLUS30 automatické obnovovanie predplatného služby zrušíte nasledovne:
VODICAK PLUS7 STOP na číslo: 8866 alebo
VODICAK PLUS30 STOP na číslo: 8866
Prehľad vašich aktívnych služieb nájdete po prihlásení sa do web aplikácie Testynavodicak.sk v sekcii Moje služby.

Služba bude po odoslaní deaktivačnej SMS v tvare VODICAK PLUS STOP na číslo 8866 aktívna až do skončenia jej aktuálneho predplatného obdobia. Predplatné za službu nebude po jeho skončení automaticky obnovené a služba bude deaktivovaná. Naďalej sa však budete môcť prihlásiť do svojho profilu, prezerať si svoje osobné štatistiky a pod.

Službu je možné znova aktivovať aj po zrušení automatického obnovovania predplatného (resp. po expirácii služby) a to manuálne opätovným zaslaním SMS s textom VODICAK PLUS na číslo 8866.

TESTYNAVODICAK.SK V4.4.2 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: