Vyhodnocujem test ...
TESTYNAVODICAK.SK EST. MMIX
CELKOM TESTOV:

AUTOŠKOLA TEST 1

100% garantovaná zhoda s novelizáciou legislatívy účinnej od 2.1.2023.
Kopírovanie obsahu bez súhlasu autora je zakázané. Testynavodicak.sk © 2009-2023. EMSA © 2009-2023.

Na vypracovanie testu máte 20 minút. V teste môžete dosiahnuť maximálne 55 bodov.
Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie testu je:

50
50

TESTYNAVODICAK.SK V3.1.4 BUILD 221228. - LEGISLATÍVA V202301