Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 1

1. Dať prednosť v jazde sa rozumie 2b

      

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené 2b

      

3. Vodič 2b

      

4. Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel 2b

      

5. Vodič predchádzaného vozidla nesmie 2b

      

6. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť 2b

      

7. Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde 2b

      

8. Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka, 2b

      

9. Účastník dopravnej nehody 2b

      

10. Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou 2b

      

11. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami 2b

      

12. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný 2b

      

13. Na bicykli sa jazdí predovšetkým 1b

      

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

15. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako 1b

      

16. Táto dopravná značka upozorňuje na 2b


 

      

17. Táto dopravná značka zakazuje 2b


 

      

18. Táto dopravná značka 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje 2b


 

      

23. Takéto označenie sa musí použiť na 2b


 

      

24. Ako prvé vojde do križovatky 3b


      

25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!” pre 3b


      

26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b


      

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b