Vyhodnocujem test ...

AUTOŠKOLA TEST 1

100% garantovaná zhoda s novelizáciou legislatívy účinnej od 2.1.2023.
Kopírovanie obsahu bez súhlasu autora je zakázané. Testynavodicak.sk © 2009-2023. EMSA © 2009-2023.

Testy platné od 2.1.2023 do 31.3.2023.
Autoškola testy platné pre žiakov prihlásených na záverečné skúšky do 31.3.2023 (s prideleným aprílovým termínom skúšok).
Pre žiakov prihlásených na skúšky po termíne 31.3.2023 a tých, ktorým nebol pridelený žiadny voľný aprílový termín skúšok (aj v prípade, že boli na skúšky prihlásení do 31. marca 2023) sú určené už nové autoškola testy platné od 1.4.2023.

Na vypracovanie testu máte 20 minút. V teste môžete dosiahnuť maximálne 55 bodov.
Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie testu je:

50
50

TESTYNAVODICAK.SK V4.2.0 BUILD 231003. - LEGISLATÍVA V230401
TESTYNAVODICAK.SK EST. MMIX
CELKOM TESTOV: