Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 10

1. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie 2b

      

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak 2b

      

3. Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť 2b

      

4. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu 2b

      

5. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac  2b

      

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť 2b

      

7. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak 2b

      

8. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva 2b

      

9. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak 2b

      

10. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 2b

      

11. Pri preprave nákladu sa 2b

      

12. Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie 2b

      

13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako 1b

      

14. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, 1b

      

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla 1b

      

16. Táto dopravná značka upozorňuje na 2b


 

      

17. Táto dopravná značka upozorňuje vopred na 2b


 

      

18. Táto dopravná značka zakazuje vodičovi 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka informuje 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

24. Ako prvé prejde cez križovatku 3b


      

25. V poradí tretie prejde okolo prekážky 3b


      

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b