Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 11

1. Hranicou križovatky sa rozumie 2b

      

2. Zastavením vozidla sa rozumie 2b

      

3. Vodič je povinný 2b

      

4. Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak 2b

      

5. Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný 2b

      

6. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac  2b

      

7. Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie 2b

      

8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti 2b

      

9. Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič 2b

      

10. Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť 2b

      

11. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak 2b

      

12. Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, 2b

      

13. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po 1b

      

14. Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je 1b

      

15. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré  1b

      

16. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou 2b


 

      

19. Táto dopravná značka 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Takéto označenie sa môže použiť na vozidle 2b


 

      

24. V poradí druhé prejde cez križovatku 3b


      

25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj” pre 3b


      

26. Ako prvé prejde cez križovatku 3b


      

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b