Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 12

1. Motorovým vozidlom sa rozumie 2b

      

2. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú 2b

      

3. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu 2b

      

4. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a 2b

      

5. Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu 2b

      

6. Na motocykli je zakázané 2b

      

7. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný 2b

      

8. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli 2b

      

9. V obytnej, pešej a školskej zóne chodci 2b

      

10. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak 2b

      

11. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak 2b

      

12. Vodič nesmie použiť 2b

      

13. Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka 2b


 

      

18. Táto dopravná značka označuje 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka informuje o 2b


 

      

21. Táto dodatková tabuľka vyznačuje 2b


 

      

22. Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, 2b


 

      

23. Táto dopravná značka 2b


 

      

24. Prednosť v jazde má vodič 3b


      

25. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

26. V poradí posledné prejde cez križovatku 3b


      

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b