Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 13

1. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie 2b

      

2. Státím sa rozumie 2b

      

3. Vodič nesmie 2b

      

4. Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí 2b

      

5. V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 2b

      

6. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať 2b

      

7. Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie 2b

      

8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak 2b

      

9. Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 2b

      

10. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia 2b

      

11. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný 2b

      

12. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu 2b

      

13. Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy, 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka 2b


 

      

20. Táto dopravná značka 2b


 

      

21. Táto dodatková tabuľka vyznačuje 2b


 

      

22. Táto dopravná značka 2b


 

      

23. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

24. V poradí druhé prejde okolo prekážky  3b


      

25. Na tento pokyn policajta 3b


      

26. Ako posledné prejde cez križovatku 3b


      

27. Ako prvé prejde cez križovatku 3b