Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 14

1. Nemotorovým vozidlom sa rozumie 2b

      

2. Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď 2b

      

3. Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie 2b

      

4. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety 2b

      

5. Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 2b

      

6. Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo 2b

      

7. Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd, 2b

      

8. Prekážka cestnej premávky sa označuje 2b

      

9. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá 2b

      

10. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný 2b

      

11. Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla, 2b

      

12. Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn 2b

      

13. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka 2b


 

      

21. Táto dopravná značka 2b


 

      

22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje 2b


 

      

23. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

25. Tento pokyn policajta znamená „Stoj!” pre vodiča 3b


      

26. Ako prvé prejde cez križovatku 3b


      

27. Ako posledné prejde cez križovatku 3b