Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 15

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá 2b

      

2. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie 2b

      

3. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú 2b

      

4. Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava 2b

      

5. Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť 2b

      

6. Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde” alebo „Stoj, daj prednosť v jazde”, 2b

      

7. Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak 2b

      

8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 2b

      

9. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič 2b

      

10. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je 2b

      

11. Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť 2b

      

12. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, 2b

      

13. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú 1b

      

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla 1b

      

16. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na 2b


 

      

18. Tieto dopravné značky upozorňujú na 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

23. Táto dodatková tabuľka 2b


 

      

24. Ako prvé prejde cez križovatku 3b


      

25. Tento pokyn policajta znamená 3b


      

26. Ako posledné prejde cez križovatku 3b


      

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b