Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 16

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj 2b

      

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak 2b

      

3. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, 2b

      

4. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, 2b

      

5. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať 2b

      

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 2b

      

7. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak 2b

      

8. Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým 2b

      

9. Motocykel bez postranného vozíka 2b

      

10. Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník 2b

      

11. V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby 2b

      

12. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne 2b

      

13. Cyklisti smú jazdiť 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Táto dopravná značka upozorňuje na 2b


 

      

17. Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka prikazuje vodičovi 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

24. Ako druhé vojde do križovatky 3b


      

25. Ako posledné prejde cez križovatku 3b


      

26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b


      

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b