Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 17

1. Vozovkou sa rozumie 2b

      

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené 2b

      

3. Vodič nesmie viesť vozidlo 2b

      

4. Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením 2b

      

5. Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať 2b

      

6. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa 2b

      

7. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 2b

      

8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak 2b

      

9. Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať 2b

      

10. Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť 2b

      

11. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu 2b

      

12. V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby 2b

      

13. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Tieto dopravné značky upozorňujú na 2b


 

      

17. Táto dopravná značka zakazuje vjazd 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka označuje 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Táto dopravná značka 2b


 

      

24. Červené vozidlo prejde cez križovatku ako 3b


      

25. Ako prvé prejde cez križovatku 3b


      

26. Ako posledné prejde cez križovatku 3b


      

27. V poradí druhé prejde cez križovatku 3b