Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 18

1. Križovatkou sa rozumie 2b

      

2. Zastavením vozidla sa rozumie 2b

      

3. Vodič je povinný 2b

      

4. Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba, 2b

      

5. Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb 2b

      

6. Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič, 2b

      

7. Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny 2b

      

8. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len  2b

      

9. Účastník dopravnej nehody je povinný 2b

      

10. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov, 2b

      

11. Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený 2b

      

12. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak 2b

      

13. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to 1b

      

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú 1b

      

16. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Táto dopravná značka znamená 2b


 

      

24. Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako 3b


      

25. V poradí druhé prejde cez križovatku 3b


      

26. Ako posledné prejde cez križovatku 3b


      

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b