Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 19

1. Autobusom sa rozumie 2b

      

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené 2b

      

3. Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky, 2b

      

4. Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy, 2b

      

5. Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním 2b

      

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť 2b

      

7. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič 2b

      

8. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak 2b

      

9. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla 2b

      

10. Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici, 2b

      

11. Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak 2b

      

12. Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, 2b

      

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Tieto dopravné značky upozorňujú na 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka 2b


 

      

19. Táto dopravná značka 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Táto dodatková tabuľka 2b


 

      

24. Ako posledné prejde cez križovatku 3b


      

25. V poradí tretie prejde okolo prekážky 3b


      

26. Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako 3b


      

27. Ako prvé prejde cez križovatku 3b