Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 2

1. Chodníkom sa rozumie 2b

      

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak 2b

      

3. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a 2b

      

4. Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy 2b

      

5. Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať 2b

      

6. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde 2b

      

7. Vodič sa nesmie otáčať 2b

      

8. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný 2b

      

9. Vodič nesmie zastaviť a stáť 2b

      

10. Vodič nesmie predchádzať, ak 2b

      

11. V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby 2b

      

12. Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel 2b

      

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, 1b

      

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Táto dopravná značka 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Táto dodatková tabuľka znamená: 2b


 

      

24. Červené vozidlo prejde cez križovatku ako 3b


      

25. Vodič modrého vozidla 3b


      

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b