Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 20

1. Krajnicou sa rozumie 2b

      

2. Vodičom sa rozumie 2b

      

3. Vodič 2b

      

4. Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť 2b

      

5. Vodič nesmie predchádzať, ak 2b

      

6. Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný 2b

      

7. Vodič nesmie pri cúvaní 2b

      

8. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne 2b

      

9. Pred železničným priecestím vodič je povinný 2b

      

10. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené 2b

      

11. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby 2b

      

12. Dopravná nehoda je 2b

      

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená 1b

      

14. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré 1b

      

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je 1b

      

16. Táto dopravná značka upozorňuje na 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje 2b


 

      

23. Takéto označenie sa môže použiť na vozidle 2b


 

      

24. Červené vozidlo prejde cez križovatku ako 3b


      

25. Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí: 3b


      

26. Ako prvé prejde cez križovatku 3b


      

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b