Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 21

1. Hranicou križovatky sa rozumie 2b

      

2. Zastavením vozidla sa rozumie 2b

      

3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre 2b

      

4. Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak 2b

      

5. Vodič nesmie zastaviť a stáť 2b

      

6. Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!”, vodič je povinný zastaviť vozidlo 2b

      

7. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak 2b

      

8. Motocykel bez postranného vozíka sa 2b

      

9. Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla 2b

      

10. Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec 2b

      

11. Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, 2b

      

12. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak 2b

      

13. Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť 1b

      

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla, 1b

      

16. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka 2b


 

      

18. Táto dopravná značka zakazuje vjazd 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka označuje 2b


 

      

21. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

22. Táto dopravná značka 2b


 

      

23. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

24. Ako prvé prejde cez križovatku: 3b


      

25. Tento pokyn policajta znamená 3b


      

26. Ako posledné prejde cez križovatku 3b


      

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b