Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 22

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj 2b

      

2. Vodičom sa rozumie 2b

      

3. Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať 2b

      

4. Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, 2b

      

5. Vodič nesmie zastaviť a stáť 2b

      

6. Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy 2b

      

7. Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič 2b

      

8. Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 2b

      

9. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla 2b

      

10. Pred vstupom na vozovku chodec 2b

      

11. Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť 2b

      

12. Jazdci na zvieratách smú ísť 2b

      

13. Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú 1b

      

15. Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný 1b

      

16. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená 2b


 

      

21. Táto dopravná značka 2b


 

      

22. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

23. Takéto označenie sa môže použiť na vozidle 2b


 

      

24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

25. Vodič modrého vozidla 3b


      

26. V poradí druhé prejde cez križovatku 3b


      

27. Ako posledné prejdú cez križovatku 3b