Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 25

1. Krajnicou sa rozumie 2b

      

2. Hranicou križovatky sa rozumie 2b

      

3. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú 2b

      

4. Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci 2b

      

5. Pozdĺž električky sa jazdí 2b

      

6. Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac 2b

      

7. Vodič sa nesmie otáčať 2b

      

8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo 2b

      

9. Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 2b

      

10. Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy 2b

      

11. Vodič 2b

      

12. Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny deti, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku 2b

      

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musi byť zreteľne označená 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je 1b

      

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla, 1b

      

16. Táto dopravná značka upozorňuje na 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

25. Ako prvé prejde cez križovatku 3b


      

26. V poradí druhé prejde cez križovatku 3b


      

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b