Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 26

1. Križovatkou sa rozumie 2b

      

2. Účastník cestnej premávky 2b

      

3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre 2b

      

4. Vodič nesmie predchádzať, ak 2b

      

5. Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac 2b

      

6. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie 2b

      

7. Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič 2b

      

8. Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla mimo obce vodič smie dávať 2b

      

9. Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo, 2b

      

10. Prepravované osoby nesmú 2b

      

11. Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe 2b

      

12. Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len 2b

      

13. Jazdci na zvieratách smú ísť 1b

      

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka upozorňuje na 2b


 

      

18. Táto dopravná značka upozorňuje na 2b


 

      

19. Tieto dopravné značky upozorňujú na 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Tieto žlté a čierne pruhy označujú 2b


 

      

24. Vodič modrého vozidla 3b


      

25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky 3b


      

26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b


      

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b