Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 27

1. Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie 2b

      

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené 2b

      

3. Vodič nesmie 2b

      

4. Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h použiť na jazdu 2b

      

5. Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať 2b

      

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 2b

      

7. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva 2b

      

8. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je 2b

      

9. V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 2b

      

10. Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie 2b

      

11. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla 2b

      

12. Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla, 2b

      

13. Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Táto dodatková tabuľka vyznačuje 2b


 

      

24. Prednosť v jazde má vodič 3b


      

25. Ako prvé prejde cez križovatku 3b


      

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

27. Ako posledné prejde cez križovatku 3b