Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 29

1. Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie 2b

      

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak 2b

      

3. Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá 2b

      

4. Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď 2b

      

5. Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí 2b

      

6. Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo, 2b

      

7. Vodič nesmie zastaviť a stáť 2b

      

8. Vozidlá pred železničným priecestím 2b

      

9. Vlečenie viacerých motorových vozidiel je 2b

      

10. Kto spôsobil prekážku cestnej premávky, 2b

      

11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne 2b

      

12. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 2b

      

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka informuje o 2b


 

      

20. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dopravná značka informuje 2b


 

      

23. Táto vodiaca tabuľa označuje 2b


 

      

24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

25. Modré vozidlo prejde cez križovatku ako 3b


      

26. Ako posledné prejde cez križovatku 3b


      

27. Ako prvé prejde cez križovatku 3b