OFICIÁLNE AUTOŠKOLA TESTY NA VODIČÁK 2018 - Testy na autoškolu
Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk
RychlePoistenie.sk

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 3

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá 2b

      

2. Vozidlom sa rozumie 2b

      

3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacim zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre 2b

      

4. V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu 2b

      

5. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, 2b

      

6. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel 2b

      

7. Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič 2b

      

8. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak 2b

      

9. Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie 2b

      

10. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby 2b

      

11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne 2b

      

12. Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla 2b

      

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené 1b

      

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako 1b

      

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú 1b

      

16. Táto dopravná značka upozorňuje na 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka informuje 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou 2b


 

      

24. V poradí druhé prejde cez križovatku: 3b


      

25. Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí: 3b


      

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

27. Ako posledné prejde cez križovatku 3b