Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 3

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá 2b

      

2. Vozidlom sa rozumie 2b

      

3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacim zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre 2b

      

4. V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu 2b

      

5. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, 2b

      

6. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel 2b

      

7. Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič 2b

      

8. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak 2b

      

9. Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie 2b

      

10. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby 2b

      

11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne 2b

      

12. Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla 2b

      

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené 1b

      

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako 1b

      

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú 1b

      

16. Táto dopravná značka upozorňuje na 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka informuje 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou 2b


 

      

24. V poradí druhé prejde cez križovatku: 3b


      

25. Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí: 3b


      

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

27. Ako posledné prejde cez križovatku 3b