Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 30

1. Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky 2b

      

2. Vodič 2b

      

3. Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel 2b

      

4. Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič 2b

      

5. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde 2b

      

6. Pri vchádzaní z miesta mimo cesty na cestu vodič 2b

      

7. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej 2b

      

8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo 2b

      

9. Vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené 2b

      

10. Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, 2b

      

11. Na motocykli sa nesmie prepravovať 2b

      

12. Účastník dopravnej nehody je povinný 2b

      

13. Hry detí na ceste sú dovolené 1b

      

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú 1b

      

16. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka označuje 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Táto zábrana vyznačuje 2b


 

      

24. Vodič modrého vozidla 3b


      

25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!” pre 3b


      

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v poradí: 3b