Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 33

1. Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť 2b

      

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak 2b

      

3. Vodič nesmie 2b

      

4. Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy 2b

      

5. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný 2b

      

6. Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa 2b

      

7. Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú 2b

      

8. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len 2b

      

9. Na cestách 1. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je 2b

      

10. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, 2b

      

11. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník umiestniť na krajnici alebo na vozovke počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste 2b

      

12. Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode 2b

      

13. Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka upozorňuje na 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

23. Takéto označenie sa môže použiť na 2b


 

      

24. Ako posledné prejde cez križovatku 3b


      

25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé 3b


      

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

27. Ako prvé prejde cez križovatku 3b