Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 34

1. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie 2b

      

2. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak 2b

      

3. Vodič nesmie predchádzať 2b

      

4. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 2b

      

5. Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný 2b

      

6. Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia 2b

      

7. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci 2b

      

8. Cyklisti smú jazdiť po ceste 2b

      

9. Do pešej zóny je povolený vjazd 2b

      

10. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak 2b

      

11. Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie 2b

      

12. Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to 2b

      

13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako 1b

      

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

15. Prívesy za osobné automobily 1b

      

16. Táto dopravná značka 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka prikazuje vodičovi 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, 2b


 

      

23. Táto dopravná značka 2b


 

      

24. V poradí tretie prejde okolo prekážky 3b


      

25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, 3b


      

26. Ako prvé prejde cez križovatku 3b


      

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b