Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 35

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj 2b

      

2. Neobmedzením sa rozumie povinnosť 2b

      

3. Vodič je povinný 2b

      

4. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, 2b

      

5. Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy, 2b

      

6. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla, 2b

      

7. Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako 2b

      

8. Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 2b

      

9. Motocykel bez postranného vozíka sa 2b

      

10. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby 2b

      

11. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak 2b

      

12. Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 2b

      

13. Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka zakazuje 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Táto dopravná značka 2b


 

      

24. Ako posledné prejde cez križovatku 3b


      

25. Zelené vozidlo vojde do križovatky ako 3b


      

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

27. V poradí druhé prejde cez križovatku 3b