Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 4

1. Hranicou križovatky sa rozumie 2b

      

2. Státím sa rozumie 2b

      

3. Vodič nesmie použiť 2b

      

4. Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak 2b

      

5. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný 2b

      

6. Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie 2b

      

7. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to 2b

      

8. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, 2b

      

9. Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič 2b

      

10. Na priechode pre chodcov sa chodí 2b

      

11. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak 2b

      

12. Rozsvietené číslo na rýchlostnom signáli s viacerými signálnymi znakmi označuje 2b

      

13. Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po 1b

      

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

15. Prívesy za osobné automobily 1b

      

16. Táto dopravná značka 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje 2b


 

      

23. Táto dopravná značna znamená 2b


 

      

24. Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako 3b


      

25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky 3b


      

26. V poradí druhé prejde cez križovatku: 3b


      

27. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b