Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

AUTOŠKOLA TEST 40

 
NOVELIZOVANÉ ZNENIE OD 1.4.2020

Na vypracovanie testu máte 20 minút.
V teste môžete dosiahnuť maximálne 55 bodov.

Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie testu je:

50
53
53