Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 5

1. Krajnicou sa rozumie 2b

      

2. Chodníkom sa rozumie 2b

      

3. Vodič je povinný 2b

      

4. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu, 2b

      

5. Vodič smie cúvať 2b

      

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začina dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 2b

      

7. Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič 2b

      

8. Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie 2b

      

9. Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy, 2b

      

10. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný 2b

      

11. Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak 2b

      

12. V školskej zóne 2b

      

13. Pokyny policajta 1b

      

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách ak 1b

      

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla, 1b

      

16. Táto dopravná značka 2b


 

      

17. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou 2b


 

      

24. Modré vozidlo prejde cez križovatku ako 3b


      

25. Vodič červeného vozidla smie 3b


      

26. Ako posledné prejde cez križovatku 3b


      

27. Ako prvé prejdú cez križovatku 3b