Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 6

1. Motorovým vozidlom sa rozumie 2b

      

2. Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky 2b

      

3. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas 2b

      

4. Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 2b

      

5. Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť 2b

      

6. Vlečenie motorového vozidla s prívesom je 2b

      

7. Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať 2b

      

8. V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do 2b

      

9. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len 2b

      

10. Do pešej zóny je povolený vjazd 2b

      

11. Pokyny policajta 2b

      

12. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak 2b

      

13. Výstražné značky 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka upozorňuje na 2b


 

      

18. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

23. Táto dopravná značka 2b


 

      

24. Zelené vozidlo vojde do križovatky ako 3b


      

25. Ako posledné prejde cez križovatku 3b


      

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

27. V poradí druhé prejde cez križovatku 3b