Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 8

1. Neobmedzením sa rozumie povinnosť 2b

      

2. Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť 2b

      

3. Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, 2b

      

4. Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy, 2b

      

5. Ak vodiči protiídúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa 2b

      

6. Pri zastaveni a státí vodič je povinný 2b

      

7. Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič 2b

      

8. Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak 2b

      

9. Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať 2b

      

10. Účastník dopravnej nehody je 2b

      

11. Chodec 2b

      

12. V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel 2b

      

13. Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami 1b

      

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je 1b

      

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak 1b

      

16. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

17. Táto dopravná značka 2b


 

      

18. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka 2b


 

      

21. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

22. Táto dopravná značka vyznačuje 2b


 

      

23. Toto dopravné zariadenie je 2b


 

      

24. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

25. V poradí druhé prejde okolo prekážky 3b


      

26. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako 3b


      

27. Ako posledné prejde cez križovatku 3b