Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

TEST NA VODIČÁK 9

1. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie 2b

      

2. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie 2b

      

3. Predchádza sa 2b

      

4. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 2b

      

5. Vozidlo vchádzajúce na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty alebo z lesnej cesty musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo 2b

      

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť 2b

      

7. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak 2b

      

8. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne 2b

      

9. V školskej zóne 2b

      

10. Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici, 2b

      

11. Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené 2b

      

12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlom „voľno” 2b

      

13. Hry detí na ceste sú dovolené 1b

      

14. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky 1b

      

15. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré 1b

      

16. Táto dopravná značka 2b


 

      

17. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

18. Táto dopravná značka zakazuje vodičovi 2b


 

      

19. Táto dopravná značka znamená: 2b


 

      

20. Táto dopravná značka označuje 2b


 

      

21. Táto dopravná značka 2b


 

      

22. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje 2b


 

      

23. Táto dopravná značka 2b


 

      

24. V poradí druhé prejde cez križovatku: 3b


      

25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj” pre 3b


      

26. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: 3b


      

27. Ako posledné prejde cez križovatku 3b