Vyhodnocujem test ...

s
08 Autoškola Test štandard

100% garantovaná zhoda s novelizáciou legislatívy účinnej od 1.4.2023.
Kopírovanie obsahu bez súhlasu autora je zakázané. Testynavodicak.sk © 2009-2023. EMSA © 2009-2023.

Test odbornej spôsobilosti žiadateľa o vodičské oprávnenie zo štandardného okruhu otázok a tém Ministerstva vnútra Slovenskej republiky platných od 1.4.2023. Na vypracovanie testu máte 30 minút. V teste môžete dosiahnuť maximálne 100 bodov. Pre úspešné absolvovanie testu musíte dosiahnuť minimálne 90 bodov.

# Pravidlá cestnej premávky

# Uplatňovanie pravidiel prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia

# Dopravné značky a dopravné zariadenia

# Dopravné situácie na križovatkách

# Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody

# Teória vedenia vozidla

# Predpisy týkajúce sa dokladov požadovaných v prípade používania vozidla a organizácia času v doprave

# Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

# Zásady bezpečnej jazdy

# Konštrukcia vozidiel a ich údržba

TESTYNAVODICAK.SK V4.1.6 BUILD 230811. - LEGISLATÍVA V230401
TESTYNAVODICAK.SK EST. MMIX
CELKOM TESTOV: