Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY
KURZ

Autoškola SOŠ agropotravinárska a technická


Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

Kušnierska brána 349/2, 06001 Kežmarok
Kežmarok
Nižná brána 10
060 01 Kežmarok
http://www.soskezmarok.sk/index.php/o-nas
autoskola@soskezmarok.sk
052 452 30 40

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.