Vyhodnocujem test ...
TESTYNAVODICAK.SK EST. MMIX
CELKOM TESTOV:

Autoškola SOŠ agropotravinárska a technická

Ponuka:
KURZY
KURZ

Obchodné meno spoločnosti

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

Sídlo spoločnosti podľa obchodného registra

Kušnierska brána 349/2, 06001 Kežmarok

IČO

00159468

Kežmarok

Nižná brána 10
060 01 Kežmarok
ukáž na mape

Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.

TESTYNAVODICAK.SK V3.1.2 BUILD 220623. - LEGISLATÍVA V202203