Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY

Autoškola SOŠ dopravná


Stredná odborná škola dopravná

Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
Žilina
Košická 1607/2
010 01 Žilina
https://www.sosdza.sk/sop-kosicka/autoskola/
olszar@doaza.edu.sk
0905 616 528

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.