Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY
KURZY
KURZY
KURZ

Autoškola Miroslav Šuška


Miroslav Šuška

Dedovec 1134/109, 017 01 Považská Bystrica
Považská Bystrica
SPŠ Slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
http://www.autoskolasuska.sk/
info@autoskolasuska.sk
0903 554 748
0903 830 303
Považská Bystrica
SOŠ Strojnícka
Športovcov 340/1
017 01 Považská Bystrica

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.