Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY
KURZY
KURZY
KURZY
KURZ

Autoškola Progres


Autoškola Progres, spol. s r.o.

Hollého 716/38, 905 01 Senica
Senica
Hollého 716/38
905 01 Senica
http://www.autoskolaprogres.sk/
autoskolaprogres@mail.t-com.sk
034 6512 320
0902 907 707
Senica
Gymnázium Ladislava Novomeského
Dlhá 1037/12
905 01 Senica
Senica
Obchodná akadémia
Dlhá 256/10
905 01 Senica
Skalica
Pod kalváriou 563/42
Skalica 909 01
0902 907 712
0902 907 702
Myjava
M. R. Štefánika
907 01 Myjava
(bývalá Simba)
myjava@autoskolaprogres.sk
0902 907 715
0902 907 706
0902 907 714
0902 907 700
Stará Turá
Športová 675/1
916 01 Stará Turá
(Združená stredná škola elektrotechnická)
0902 907 716
0902 907 700
0902 907 716
Jablonica
Dom Kultúry
Jablonica 583
906 32 Jablonica
jablonica@autoskolaprogres.sk
0902 907 701
0903 441 682
Šaštín-Stráže
Štúrova 1115/21
908 41 Šaštín-Stráže
(budova ZŠ)
0902 907 713
0907 907 718
Brezová pod Bradlom
J. M. Hurbana 17/1
906 13 Brezová pod Bradlom
(Dom služieb)
0902 907 708
0907 310 447

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.