Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY
KURZY
KURZY
KURZY
KURZ

Autoškola Profi


AUTOŠKOLA PROFI spol. s r.o.

Kukučínova 192, 017 01 Považská Bystrica
Považská Bystrica
Kukučínova 192
017 01 Považská Bystrica
http://www.autoskolaprofi.sk/
autoskola.profi@gmail.com
0907 895 536
0908 739 768
0903 242 057
042 432 60 10
Púchov
Vajanského 148/24
020 01 Púchov-Horné Kočkovce

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.