Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY

Autoškola Maja


Ján Mikulec - Autoškola MAJA

Hurbanova 154/64, 916 01 Stará Turá
Stará Turá
Hurbanova 128/25
916 01 Stará Turá
www.autoskolamaja.szm.sk
autoskolamaja@szm.sk
0905 386 876
0905 851 697

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.