Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY

Autoškola Z - Vladimír Zúbek


Vladimír Zúbek - Autoškola Z

Novonosická dom ZTŠČ, 020 01 Púchov
Púchov
Novonosická 1480/7
020 01 Púchov-Horné Kočkovce
(dom ZTŠČ)
autoskola.z@azet.sk
0905 582 971
042 462 49 30

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.