Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY
KURZY

Autoškola Milan Ľahký ml.


Milan Ľahký ml. - Autoškola

T. Vansovej 35, 971 01 Prievidza
Prievidza
Terézie Vansovej 519/35
971 01 Prievidza
http://www.lahkyautoskola.sk/
lahkyautoskola@gmail.com
0948 969 606
0905 350 656

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.