Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY

Autoškola Henrich Kalinka


Henrich Kalinka

Hrušové 1023, 916 11 Bzince pod Javorinou
Nové Mesto nad Váhom
Trenčianska 1880/20
915 01 Nové Mesto nad Váhom
http://autoskola-kalinka.sk/
henrich.kalinka@gmail.com
0908 765 586
032 7793 216

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.