Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY
KURZY
KURZY
KURZ

Autoškola Metis


Autoškola METIS, s.r.o.

Levočská 13, 064 01 Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Levočská 347/13
064 01 Stará Ľubovňa
http://www.autoskola-metis.szm.com/
autoskola.metis.sl@gmail.com
052 428 30 41
052 432 46 28
0903 314 430
0903 314 800

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.