Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY
KURZY

Autoškola Turbo


Ing. Ivan Grolmus - AUTOŠKOLA TURBO

Fándlyho 749/21/4, 971 01 Prievidza
Prievidza
Matice slovenskej 336/12
971 01 Prievidza
http://autoskola-turbo.sk/
autoskolaturbopd@gmail.com
0903 514 744
Handlová
Potočná 192/66
972 51 Handlová
(budova Agroproduktu
2. poschodie)
Nováky
Gašpara Košťala 181/18
972 71 Nováky
(budova Galérie pri stanici)

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.