Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY

Autoškola Pavlík


Pavol Pavlík

Narcisová 3, 04011 Košice-Západ
Košice
Moldavská cesta 6
040 11 Košice
http://www.autoskolapavlik.sk/
pavlik@autoskolapavlik.sk
0911 277 277

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.