Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY

Autoškola Elita


AUTOŠKOLA ELITA, s. r. o.

Antona Prídavku 24, 080 01 Prešov
Prešov
Bajkalská 6520/30
080 01 Prešov
https://autoskolaelita.sk/
autoskola.elita@gmail.com
0908 988 317

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.