Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

ONLINE VIZITKA AUTOŠKOLY

Hodnotenie:

KARMA
RATING

Služby:

KURZY
KURZY

Autoškola Janka


AUTOŠKOLA JANKA, s.r.o.

Svinná 308, Svinná 913 24
Trenčín
Hasičská 115/3
911 01 Trenčín
http://autoskola-janka.sk/
janka@autoskola-janka.sk
0917 765 997

 Uvedené informácie pochádzajú z verejne dostupných databáz a registrov štátnej správy a z internetových stránok autoškoly.