Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

Často kladené otázky

Sú testy na vašej stránke originálne testy ako na skúškach v autoškole?

Áno. Jedná sa o najnovšie originálne oficiálne autoškola testy ako na záverečných skúškach v autoškole.

Testy 01-35 sú určené pre skupiny: AM, A1, A2, A, B1, B, BE
Testy 36-60 sú určené pre skupiny: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T

Správnosť otázok a odpovedí je garantovaná a všetky otázky i odpovede zodpovedajú aktuálnemu zneniu platného zákona o cestnej premávke a prislúchajúcim vyhláškam.

Prečo je v otázkach so zastavením vždy iná správna odpoveď?

Je potrebné rozlišovať medzi dvoma termínmi:

  • „Zastavenie” - uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu.
  • „Zastavenie vozidla” - prerušenie jazdy motorového vozidla z dôvodu nezávislého od vôle vodiča.
  • „Státie” - uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie = zaparkovanie vozidla.

Nie je to to isté!

V teste 12 v otázke 24 je podľa mňa chyba. Prednosť má predsa vodič modrého auta na kruhovom objazde.

Kruhový objazd je kríženie ciest ako každé iné, ak nie je dopravnou značkou upravená prednosť jazdy, platí pravidlo pravej ruky.
 
Pre porovnanie:


Test 12, otázka 24

Test 27, otázka 24

Je rozdiel medzi testami pre skupinu B a C?

Áno. V testoch sú nepatrné rozdiely v jednobodových otázkach týkajúcich sa napr. povolených hmotností, povinností vodičov z povolania atd.

Aký je minimálny počet bodov v teste?

Skupiny AM, A, B, B + E, T a podskupiny A1, B1
50 bodov
Skupiny C, C + E, C1 + E a podskupiny C1
53 bodov
Skupiny D, D + E, D1 + E a podskupiny D1
53 bodov

Menili sa autoškola testy v súvislosti s novelizáciou zákona platnou od 1.4.2023?

Áno. V súvislosti so zmenou legislatívy o cestnej premávke účinnej od 1.4.2023 sa menili aj skúšobné testy z pravidiel cestnej premávky. Naši návštevníci tak majú tieto aktualizované testy k dispozícii v elektronickej i tlačenej forme.

Tieto testy sú aktuálne platné záverečné testy na autoškolu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T.

Aké sú to vozidlá kategórie L1e?

Tu nájdete podrobný zoznam kategórií vozidiel.

Myslím, že som v testoch našiel chybu.

Jedná sa o najnovšie originálne autoškola testy ako na záverečných skúškach v autoškole. Správnosť otázok a odpovedí je garantovaná a všetky otázky i odpovede zodpovedajú zneniu aktuálne platného zákona o cestnej premávke a prislúchajúcim vyhláškam. Ak napriek tomu máte pochybnosti o niektorej otázke kľudne nám napíšte, otázku prekontrolujeme, nejasnosti vysvetlíme...

Môžme si pridať odkaz na testy na našu stránku?

Samozrejme, budeme radi. Môžete použiť aj jeden z našich bannerov.


Vaša otázka nie je medzi uvedenými? Neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo facebooku.

Posledná úprava často kladených otázok 28.1.2022

TESTYNAVODICAK.SK V4.4.1 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: