Vyhodnocujem test ...
TESTYNAVODICAK.SK EST. MMIX
CELKOM TESTOV:

PREDNOSŤ CHODCOV (NIELEN) NA PRIECHODE

19.09.2019

ABSOLÚTNA PREDNOSŤ CHODCOV JE MÝTUS!

Kolízie chodcov s motorovými vozidlami končia častokrát fatálne a prispieva k tomu aj všeobecne rozšírená legenda o tom, že chodec má na priechode pre chodcov tzv. absolútnu prednosť. To je na míle vzdialené od skutočnosti. Potom sme svedkami takého iracionálneho správania, ako keď matka s kočiarom neváha vstúpiť na prechod pre chodcov rovno do cesty niekoľkotonovému hasičskému vozidlu ponáhľajúcemu sa na zásah, alebo dôchodkyňa ignorujúca sanitku vchádzajúcu do križovatky. Príkladov z každodennej praxe je žiaľ viac než dosť.

  Nikdy nestrkaj kočiar tam kde nevidíš!

KOČIAR VS. AUTO (so súhlasom TyToZvladnes.cz)


Poďme sa teda pozrieť ako to s tou prednosťou chodcov naozaj je a čo na to hovorí zákon ...


CHODEC NA PRIECHODE MÁ PREDNOSŤ ALE AJ POVINNOSTI!

Chodci vedia, že na prechode pre chodcov majú prednosť, ale už menej ovládajú aké sú ich povinnosti.

Zákon o cestnej premávke 8/2009 § 53 Osobitné ustanovenia o chodcoch
(úplne znenie podľa novely 49/2014).

Na priechode pre chodcov platia pre chodca tieto povinnosti:

 • Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy (sanitka, hasiči, polícia, atd.); ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.
 • Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú.
 • Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť.
 • Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.


CHODEC VS. ABSOLÚTNA PREDNOSŤ (so súhlasom TyToZvladnes.cz)

NEPOZORNÝ CHODEC (so súhlasom TyToZvladnes.cz)


PRECHÁDZANIE CEZ PRIECHOD NA CESTE S VIACERÝMI PRUHMI

Pri prechádzaní cez priechod pre chodcov na ceste s viacerými jazdnými pruhmi by mali chodci i vodiči dbať na maximálnu opatrnosť a pozornosť! Aj keď vám zastaví vozidlo v jednom jazdnom pruhu, vodič vozidla v inom jazdnom pruhu nemusí zareagovať včas.

Treba si uvedomiť, že ako chodec vždy ťaháte za kratší koniec a to aj vtedy keď máte prednosť. Chodci nie sú nesmrteľní! Nespoliehajte sa na to, že vás vodič včas uvidí a radšej sa 2x presvedčte, či môžete bezpečne vstúpiť na vozovku.

Zákon o cestnej premávke 8/2009 § 4 Povinnosti vodiča
(úplne znenie podľa novely 49/2014).

 • Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom prechodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky.


NA PRIECHODE S VIACERÝMI PRUHMI (so súhlasom TyToZvladnes.cz)


POVINNOSTI CHODCA PRECHÁDZAJÚCEHO CEZ CESTU MIMO PRIECHODU

Chodec je povinný použit na prechod cez cestu prioritne prechod pre chodcov (nadchod, alebo podchod), tam kde prechod nie je dostupný, je chodec povinný pri prechode cez cestu dbať na zvýšenú opatrnosť! Chodec nemá pri prechádzaní cesty mimo priechodu pre chodcov prednosť.

Zákon o cestnej premávke 8/2009 § 53 Osobitné ustanovenia o chodcoch
(úplne znenie podľa novely 49/2014).

  Mimo priechodu pre chodcov platia pre chodca tieto povinnosti:

 • Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod.
 • Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.


PRECHÁDZANIE MIMO PRECHOD (so súhlasom TyToZvladnes.cz)


CHODEC NA PRIECHODE A ELEKTRIČKA

Chodec prechádzajúci priechod pre chodcov, ktorý križuje električkový koľajový pás, nemá pred prichádzajúcou električkou prednosť (aj keď sa nachádza na priechode pre chodcov)!

Zákon o cestnej premávke 8/2009 § 53 Osobitné ustanovenia o chodcoch
(úplne znenie podľa novely 49/2014).

  Na priechode pre chodcov platia pre chodca tieto povinnosti:

 • Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

Zákon o cestnej premávke 8/2009 § 4 Povinnosti vodiča
(úplne znenie podľa novely 49/2014).

 • Vodič je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre vodiča električky.
 • Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom prechodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča električky.


CHODEC VS. ELEKTRIČKA (so súhlasom TyToZvladnes.cz)


VYSTUPOVANIE Z ELEKTRIČKY A MHD

Chodec vystupujúci z električky alebo z iného vozidla MHD na zastávke bez nástupného ostrovčeka by mal tiež dbať na zvýšenú opatrnosť. Vodiči iných vozidiel sú síce povinní v takomto prípade zastaviť svoje vozidlo za vozidlom MHD a umožniť cestujúcim bezpečné vystúpenie, ale stačí chvíľka vodičovej nepozornosti a neštastie je na svete.

Treba si uvedomiť, že ako chodec vždy ťaháte za kratší koniec a to aj vtedy keď máte prednosť. Chodci nie sú nesmrteľní! Nespoliehajte sa na to, že vás vodič včas uvidí a radšej sa 2x presvedčte, či môžete bezpečne vstúpiť na vozovku.

Zákon o cestnej premávke 8/2009 § 13 Jazda v mimoriadnych prípadoch
(úplne znenie podľa novely 49/2014).

 • Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, vodič iného vozidla je povinný zastaviť vozidlo. Ak je na zastávke viac vozidiel, vodič je povinný zastaviť vozidlo za posledným z nich. Vodič smie pokračovať v jazde, ak neohrozí osobu, ktorá nastupuje do vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo z neho vystupuje.
 • Vodič je povinný v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť primeranou rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystupujúcu z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcu.


VYSTUPOVANIE Z ELEKTRIČKY (so súhlasom TyToZvladnes.cz)


POZOR DETI!

Malé dieťa sa môže v premávke objaviť i tam, kde by ho nikto nečakal!
Schovajú ho značky, odpadkové koše i zaparkované autá.

Mysli na to! Neponáhľaj sa! Predvídaj! Chodci nie sú nesmrteľní!

Zákon o cestnej premávke 8/2009 § 4 Povinnosti vodiča
(úplne znenie podľa novely 49/2014).

 • Vodič je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používaj úbielu palicu, a starým osobám.


CHODEC NA OSTROVČEKU (so súhlasom TyToZvladnes.cz)

NEPOZORNÝ VODIČ (so súhlasom TyToZvladnes.cz)


CHODEC ZA ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSTI

Reflexné prvky nie sú módny výstrelok, zachraňujú životy! Za zníženej viditeľnosti je chodec pohybujúci sa po vozovke povinný používať reflexné prvky. Chodec bez reflexných prvkov sa môže stať pre vodiča jazdiaceho v noci so stretávacími svetlometmi takmer neviditeľným, obzvášť ak je oslnený vodičom protiidúceho vozidla alebo na mokrej vozovke, ktorá pohlcuje svetlo.

Reflexné prvky na oblečení niekoľkonásobne predlžujú vzdialenosť, na ktorú dokáže vodič chodca spozorovať a predlžujú čas, za ktorý môže vodič na chodca zaregovať a zabrániť nebezpečnej situácii.

Zákon o cestnej premávke 8/2009 § 52 Osobitné ustanovenia o chodcoch
(úplne znenie podľa novely 49/2014).

 • Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, aktým najmä za zníženej viditeľnosti alebo zazvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.


CHODEC ZA ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSTI (so súhlasom TyToZvladnes.cz)


Spracoval: B. Brossmann
Použité 3D animácie s písomným súhlasom od TyToZvladnes.cz - Asociace Záchranný kruh
 
Testynavodicak.sk © 2019
3D animácia © TyToZvladnes.cz - Asociace Záchranný kruh

TESTYNAVODICAK.SK V4.1.0 BUILD 230401. - LEGISLATÍVA V230401